Axel Sofia – Рекламна агенция

Услуги

Дизайн, предпечат, печат

С над 25 години експертиза в:

Производство на рекламни материали

NEW_Axel Presentation_N-6

Проектиране, производство и монтаж

NEW_Axel Presentation_N-6

Внос, брандиране и монтаж

NEW_Axel Presentation_N-7

Внос и брандиране на рекламни сувенири

NEW_Axel Presentation_N-7

Брандиране и рекламно оборудване

NEW_Axel Presentation_N-11
NEW_Axel Presentation_N-11
NEW_Axel Presentation_N-9

Нестандартни рекламни решения